تبلیغات
دانلود گزارش کاراموزی - گزارش کارآموزی کامپیوتر نرم افزار
 
دانلود گزارش کاراموزی

گزارش کارورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

کاردانی کامپیوتر نرم افزار

صفحات 191

فرمت : ورد

نتیجه گیری :

از این گزارش کارورزی نتیجه می گیریم که اینترنت پر سرعت از شبکه بی سیم از لحاظ امنیت بهتر بوده شبکه هم از لحاظ کارآیی نسبت به اینترنت پر سرعت کارآمدتر است.

 

پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها را هم در شبکه بررسی کردیم و به این نکته دست یافتیم که هر چه پهنای باند بیشتر باشد سرعت انتقال داده ها هم بیشتر است البته احتمال بروز تصادم و ترافیک و نویز پذیری هم در آن افزایش می یابد اما با شیلد shield ) ( می توان میزان نویز پذیری و آسیب پذیری انتقال داده ها را کاهش داد.

هم چنین دستگاه UPS را تعریف کردیم که یک دستگاه غیر قابل قطع بود و ولتاژ ورودی را در دستگاه های دیگر کنترل می کرد.

و نحوه عملکرد سه ویندوز 7 و XP و Vista را مورد بررسی قرار دادیم و در یافتیم که ویندوز Vista به مراتب عملکرد بدتری را داشت ولی ویندوز XP عیناً عملکرد بهتری را دارا بود.

فهرست مطالب :

مقدمه.............................................................................................................................................1

فصل 1 : تعریف DSL و ADSL وکاربردها ، و مزایا و معایب آنها

1- 1 اینترنت چیست ؟.............................................................................................................2

1-2 DSL چیست؟...................................................................................................................2

1-3 DSL چگونه کار میکند ؟...................................................................................................3

1-4 ADSL چیست؟...............................................................................................................3

1-5 فنآوریADSL : ............................................................................................................4

1-6 ADSL چگونه کار میکند؟..............................................................................................6

1-7 تكنولوژی ADSL : .......................................................................................................6

1-8 اینترنت ADSL چیست ؟.............................................................................................7

1-9 موارد مورد نیاز برای اینترنت ADSL : ........................................................................7

1-10 مقایسه انواع DSLها: ................................................................................................8

1-10-1 (Asymmetric DSL) ADSL: ........................................................................8

1-10-1-1 مزایای استفاده از سرویس ADSL : ..................................................................9

1-10-1-2 معایب خطوط ADSL: ...................................................................................10

1-10-2 Consumer Digital Subscriber Line) CDSL ) : ...................................11

1-10-3 High bit-rate DSL) HDSL): .......................................................................11

1-10-4 ISDN DSL) ISDL): .........................................................................................11

1-10-5 MultiMate Symmetric DSL) MSDSL ) : .............................................12

1-10-6 Rate Adaptive) RADSL ) : .......................................................................12

1-10-7 Symmetric DSL) SDSL ) : .........................................................................12

1-10-8 UDSL : .................................................................................................................12

1-10-9 Very high bit-rate) VDSL ) : .....................................................................12

1-10-10 Voice-over DSL) VODSL ) : ..................................................................13

فصل 2: نحوه نصب انواع مودم ADSL

2-1 نحوه نصب مودم ADSL : ...........................................................................................14

2-2 راهنمای عیب یابی و پشتیبانی خدمات ADSL: ..........................................................14

2-3 چراغ لینک (Link) یا وضعیت (Status) مودم چشمک زن است (چراغ Link یا Status خاموش است ( ؟؟؟..............................................................................................................................15

2-4 چراغ link مودم شما هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید، ثابت است ولی به محض قطع شدن تماس لینک شما چشمک زن می‌شود (status) خاموش می شود ؟؟..................................................15

2-5 نحوه اتصال مودم ADSL به کامپیوتر چگونه است؟........................................................16

2-6 تنظیمات مربوط به مودم به چه صورت است؟................................................................16

2-7 تنظیم pppoe روی سیستم عامل ویندوز XP چگونه است؟............................................17

2-8 (Splitter) اسپلیتر چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟...............................................22

2-9 تاثیرات نویز روی سرویس ADSL 2+ چگونه است؟......................................................23

2-10 علل قطعی‌های مکرر اینترنت ADSL چیست؟...............................................................23

2-11 اختلالات تلفن بر روی ADSL به چه دلیل است؟.........................................................24

2-12 مودم connect است اما هیچ گونه send/receive انجام نمی‌شود؟؟........................25

2-13 روش نصب انواع مودم ADSL : ...............................................................................26

2-13-1 روش نصب مودم D-Link DSL200 : .............................................................26

2-13-2 طریقه نصب مودم D-Link 200t : ....................................................................27

2-13-3 طریقه نصب مودم justec usb modem : ....................................................27

2-13-4 طریقه نصب مودم های Planet 3400 & 4400 : ............................................29

2-13-5 طریقه نصب مودم Planet 3410A : .................................................................30

2-13-6 طریقه نصب مودم D-Link 302-322-502-522 : .........................................32

2-13-7 طریقه نصب مودم Planet 2110 : ......................................................................33

2-13-8 طریقه نصب مودم TP-Link ADSL2+ Router : ..........................................34

فصل 3 : توپولوژی شبکه و انواع شبکه های کامپیوتری

3-1 شبکه چیست ؟............................................................................................................35

3-2 اهداف شبکه : ............................................................................................................35

3-3 تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس جغرافیایی : ....................................................36

3-3-1 LAN شبکه محلی: ................................................................................................36

3-3-2 WAN شبکه بندی وسیع: ......................................................................................36

3-3-3 MAN شبکه شهری: ..............................................................................................36

3-4 سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: ...............................................................................36

3-4-1 شبکه محلی ( LAN ) : .......................................................................................36

3-4-2 شبکه وابسته به پایتخت(MAN) : .........................................................................37

3-4-3 شبکه گسترده(WAN) : .......................................................................................37

3-5 فواید نصب یک شبکه مدرسه : .................................................................................38

3-5-1 سرعت : ...............................................................................................................38

3-5-2 هزینه ها : ..............................................................................................................38

3-5-3 امنیت: ..................................................................................................................38

3-5-4 مدیریت متمرکز نرم افزار: ....................................................................................38

3-5-5 اشتراک منابع: .......................................................................................................39

3-5-6 پست الکترونیکی: ..................................................................................................39

3-5-7 دسترسی آسان: ......................................................................................................39

3-5-8 کار گروهی: ...........................................................................................................39

3-6 معایب و اشکالات نصب یک شبکه مدرسه: ...............................................................40

3-6-1 پرهزینه بودن نصب: ...............................................................................................40

3-6-2 نیازهای زمان اجرا: .................................................................................................40

3-6-3 امکان خرابی فایل سرور: .......................................................................................40

3-6-4 امکان قطع شدن کابل ها : ......................................................................................40

3-7 توپولوژی شبکه چیست ؟ (انواع شبکه و مدل های آن ) ..............................................41

3-8 تاریخچه شبکه: ............................................................................................................41

3-9 مزایای شبکه: ..................................................................................................................42

3-10 اصطلاحات شبکه های کامپیوتری: .............................................................................42

3-10-1 ) DTE (Data Terminal Equipment: .................................................42

3-10-) 2 DCE (Data Communication Equipment: .................................42

3-10-) 3 B.W (Band width: ..................................................................................43

3-10- Noise 4: ..............................................................................................................43

3-10-5 Bps: ....................................................................................................................43

3-10-6 Network: .........................................................................................................43

3-10-7 Share: ...............................................................................................................43

3-10-8 Time Sharing: .............................................................................................43

3-10-9 ) LAN (Local area network: ................................................................43

3-10-10 ) MAN (Metropolitan area network: ...........................................43

3-10-11 ) WAN (Wide area network: ............................................................43

3-10-12 Node: .............................................................................................................43

3-10-13 Server: ..........................................................................................................43

3-10-14 Client: ...........................................................................................................43

3-10-15 Peer – to – Peer: ....................................................................................43

3-10-16 Server – Based: .......................................................................................43

3-10-17 Topology: .....................................................................................................43

3-10-18 BUS: .................................................................................................................43

3-10-19 Ring: .................................................................................................................43

3-10-20 STAR: .............................................................................................................44

3-10-21 Collision: .....................................................................................................44

3-10-22 NIC: ..................................................................................................................44

3-10-23 Coaxial: .........................................................................................................44

3-10-24 ) TP (Twisted Pair: ...............................................................................44

3-10-25 Fiber Optic: ................................................................................................44

3-10-26 Thinnet: .......................................................................................................44

3-10-27 Thiknet: ........................................................................................................44

3-10-28 ) UTP (Unshielded T.P: ......................................................................44

3-10-29 ) STP (Shielded T.P: ...........................................................................44

3-10-30 Rack: ...............................................................................................................44

3-10-31 Patch panel: ...............................................................................................44

3-10-31 RJ-45: ...........................................................................................................44

3-10-32 IRQ: ...................................................................................................................44

3-10-33 Base I/O Port: ...........................................................................................44

3-10-34 Base Memory: ..............................................................................................44

3-10-35 Boot ROM: .......................................................................................................44

3-10-36 Wireless: ............................................................................................................44

3-10-37 ) WLAN (Wireless LAN: ...........................................................................45

3-10-38 ) AP (Access Point: ....................................................................................45

3-10-39 Cell: ........................................................................................................................45

3-10-40 Protocol: ............................................................................................................45

3-10-41 OSI: ........................................................................................................................45

3-10-42 پروژه ۸۰۲ : ...............................................................................................................45

3-10-43 CSMA/CD: ............................................................................................................45

3-10-44 Token Ring: ........................................................................................................45

3-10-45 MAU: .........................................................................................................................45

3-10-46 Novell Netware: ................................................................................................45

3-10-47 UNIX: .......................................................................................................................45

3-10-48 Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server: ...............................45

3-10-49 Search Engine: ...................................................................................................45

3-10-50 معماری شبکه : .............................................................................................................45

3-11 انواع شبکه از نظر جغرافیایی : ...............................................................................................46

3-11-1 Local Area Network یا LAN: .............................................................................46

3-11-1-1 ویژگی های آنها : ........................................................................................................46

3-11-2 Metropolitan Area Network یا MAN: ...........................................................46

3-11-3 Areas Network Wide یا WAN: ......................................................................46

3-12 عناصر کلی یک شبکه: ............................................................................................................47

3-12-1 DTE : ............................................................................................................................47

3-12-2 کانال انتقال : .................................................................................................................47

3-12-3 DCE: ..........................................................................................................................47

3-13 پهنای باند و نویز و سرعت انتقال داده ها در شبکه : .........................................................47

3-14 ریخت شناسی شبکه Net work Topology : .........................................................48

3-14-1 توپولوژی ستاره ای Star : ..........................................................................................48

3-14-2 توپولوژی حلقوی Ring : ...........................................................................................48

3-14-3 توپولوژی اتوبوسی BUS : ..........................................................................................49

3-14-4 توپولوژی توری Mesh : .............................................................................................49

3-14-5 توپولوژی درختی Tree : ..........................................................................................50

3-14-6 توپولوژی ترکیبی Hybrid : .......................................................................................50

3-15 انواع كابل در شبكه های كامپیوتری : ................................................................................50

3-16 پیاده سازی تكنولوژی های جدید شبكه : ...........................................................................52

3-17 كابل های: (UTP) Unshielded Twisted Pair..........................................................53

3-18 مشخصه های كابل UTP: ....................................................................................................53

3-19 توضیحات : ..........................................................................................................................54

فصل 4 : Wireless چیست؟

4-1 Wireless چیست؟..........................................................................................................55

4-2 انواع شبکه های بی سیم: ..................................................................................................55

4-2-1 شبکه های infrastructure-based : ..................................................................55

4-2-2 Wireless LANS: ...................................................................................................55

4-2-3 شبکه های Ad hoc: ..................................................................................................55

4-3 تقسیم بندی شبکه های بی سیم Ad hoc : ......................................................................56

4-3-1 Smart sensor Networks : ..............................................................................56

4-3-2 Mobile ad hoc networks (MANET) : ........................................................56

4-3-3 شبکه Mobile ad hoc (MANET ) : ...................................................................56

4-4 معایب و محدودیت های موجود در این شبکه ها: ..............................................................57

4-5 مزایا و کاربرد های شبکه Mobile ad hoc : .................................................................57

4-6 فواید تکنولوژى Wireless : .............................................................................................58

4-7 سیستم هاى Wireless : ....................................................................................................59

4-7-1 سیستم Wireless ثابت : ...............................................................................................59

4-7-2 سیستم Wireless قابل حمل : .......................................................................................59

4-7-3 سیستم Wireless مادون قرمز : .....................................................................................59

4-8 آینده Wireless : ................................................................................................................60

4-9 شبكه های بی سیم : .............................................................................................................60

4-10 تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم و كابلی : ...................................................................61

4-11 عوامل مقایسه : .................................................................................................................62

4-11-1 نصب و راه اندازی : ....................................................................................................62

4-11-2 هزینه : ..........................................................................................................................63

4-11-3 قابلیت اطمینان : ...........................................................................................................63

4-11-4 كارائی : ........................................................................................................................63

4-11-5 امنیت : ..........................................................................................................................64

فصل 5 : کارتریج چیست؟ Platform چیست؟ UPS چیست؟

5-1 کارتریج چیست ؟ ................................................................................................................65

5-2 چگونه کارتریج پرینترهای Inkjet را نگهداری کنیم : ........................................................65

5-3 پلتفرم PLATFORM چیست؟..........................................................................................68

5-4 UPS چیست؟؟؟..................................................................................................................71

فصل 6 : آموزش تصویری نصب ویندوز 7 وXP و Vista و مقایسه عکلکرد آنها با یکدیگر

6-1 آموزش تصویری نصب ویندوز 7 : ..................................................................................73

6-2 روش نصب Windows 7: ............................................................................................73

6-3 تعیین روش نصب Windows 7: ...................................................................................79

6-4 تعیین پارتیشن : ...............................................................................................................80

6-5 تعیین کد کاربری : ...........................................................................................................84

6-6 تنظیم زمان : .....................................................................................................................87

6-7 نصب Driver سخت افزار : ............................................................................................89

6-8 آموزش تصویری نصب ویندوز XP: ...................................................................................99

6-9 نكات مهم : ...........................................................................................................................112

6-10 تفاوت های ویندوز7 با XP: .............................................................................................113

6-10-1 ارتباط بهتر با وسایل لمسی در ویندوز 7: ......................................................................113

6-10-2 دسترسی و نگاه سریع: ....................................................................................................113

6-10-3 نوار وظیفه جدید: ...........................................................................................................113

6-10-4 بازیها: ..............................................................................................................................114

6-10-5 بخش جذاب Media: ...................................................................................................114

6-10-6 ویرایش Net Book: ....................................................................................................115

6-10-7 اجرا، یاری و مساعدت ویندوز 7: .................................................................................115

6-10-8 سرعت بوت: .................................................................................................................115

6-11 فهرست عملکرد ویندوز7 : ................................................................................................116

6-12 کاربری هارد دیسک : ........................................................................................................117

6-13 سرعت: ...............................................................................................................................118

6-14 Cinebench R10: ..........................................................................................................118

6-15 پایایی: .................................................................................................................................120

6-16 سازگاری: ...........................................................................................................................121

6-17 عوامل آزارنده : ..................................................................................................................121

6-18 امنیت : ..............................................................................................................................122

6-19 طراحی و عملیات : ............................................................................................................123

6-20 ویژگی ها : .........................................................................................................................123

6-21 مقایسه ویندوز 7، ویندوز XP، ویندوز Vista : ..............................................................125

6-22 فرق ویندوز 32 بیتی و 64 بیتی : ......................................................................................128

6-23 مزایای ویندوز 64 بیتی : ....................................................................................................128

6-24 معایب ویندوز 64 بیتی : ...................................................................................................129

6-25 آموزش گام به گام نصب ویندوز ویستا : ..........................................................................130

فصل 7 : EDGE چیست؟ مزایا و معایب اینترنت Dial Up ، ISP چیست؟ وب یا وب سایت چیست؟

7-1 Edge چیست؟......................................................................................................................135

7-2 طرز کار EDGE: ...................................................................................................................136

7-3 مزایای فناوری EDGE: .........................................................................................................136

7-4 مزایا و معایب Dialup ( قابل توجه کسانی که ازDIAL upمتنفرند) : .............................136

7-5 مزیت‌های Dialup : ............................................................................................................137

7-6 معایب Dialup : ..................................................................................................................137

7-7 ISP چیست؟..........................................................................................................................138

7-8 وب (Web) یا وب سایت ( website ) چیست؟.............................................................138

فصل 8 : تعریف پروتکل و انواع پروتکل ها

8-1 پروتکل وب و دیگر پروتکلها : ............................................................................................139

8-1-1 HTTP-Hyper Text Transmission Protocol : .........................................140

8-1-2 FTP-File Transmission Protocol: ...............................................................140

8-1-3 Telnet : ......................................................................................................................140

8-2 آدرس های اینترنتی از سه بخش مختلف تشکیل می شوند: ................................................140

8-3 پروتکل: ...............................................................................................................................141

8-4 عمومی ترین پروتکل ها عبارتند از: ....................................................................................141

8-4-1 Ethernet : .................................................................................................................141

8-4-2 Fast Ethernet __ اترنت سریع : ...........................................................................142

8-4-3 Gigabit Ethernet : ...............................................................................................142

8-4-4 Local Talk : ..............................................................................................................143

8-4-5 Token Ring (حلقه ی علامت) : .............................................................................143

8-4-6 Fiber Distributed Data Interface ) ( : FDDI........................................143

8-4-7 Asynchronous Transfer Mode) ATM ( : ..............................................144

8-5 پروتکل های مسیر یابی (Routing Protocols) : ........................................................144

8-5-1 تقسیم بندی اول : ...........................................................................................................145

8-5-2 تقسیم بندی دوم: ............................................................................................................145

8-6 توضیحات در مورد پروتکل های تقسیم بندی اول : ..........................................................145

8-6-1 Table driven Pro active : ..............................................................................145

8-6-1-1 DSDV : .................................................................................................................146

8-6-1-2 WRP: ...................................................................................................................146

8-6-1-3 CSGR: .................................................................................................................146

8-6-1-4 معایب : ..................................................................................................................147

8-6-1-5 STAR: .................................................................................................................147

8-6-2 On demand Reactive : ...................................................................................147

8-6-2-1 SSR: .................................................................................................................147

8-6-2-2 DRP: ..................................................................................................................147

8-6-2-3 DSR: .................................................................................................................147

8-6-2-4 TORA: .............................................................................................................148

8-6-2-5 AODV: ..............................................................................................................148

8-6-2-6 RDMAR: ..........................................................................................................148

8-6-3 ) Hybrid (Pro-active / Reactive : ...................................................148

8-6-3-1 ZRP: ..................................................................................................................149

فصل 9 : امنیت در شبکه های Mobile Ad hoc

9-1 امنیت در شبکه های Mobile ad hoc : ......................................................................150

9-2 عناوینی که باید در مورد امنیت شبکه بحث شوند : .........................................................151

9-2-1 Availability : ..........................................................................................................151

9-2-2 Confidentiality : ..................................................................................................151

9-2-3 Authentication : ..................................................................................................151

9-2-4 Integrity : ................................................................................................................151

9-2-5 Non-repudiation : ..............................................................................................151

9-3 نتیجه گیری از شبکه های Ad hoc : ...............................................................................152

فصل 10 : پهنای باند چیست؟ فیبر نوری چیست؟

10-1 پهنای باند چیست؟...........................................................................................................153

10-1-1 سایت شما در یک بازه دارای پهنای باند نامحدود است: ...........................................155

10-1-2 پهنای باند مشروط: ....................................................................................................155

10-1-3 کذب محض: ............................................................................................................155

10-2 فیبر نوری چیست؟...........................................................................................................156

10-3 ساختار نور : ...................................................................................................................157

10-4 سه نظریه ساختار و ماهیت نور عبارت اند از : ..............................................................157

10-4-1 نظریه ذره ای بودن نور...............................................................................................158

10-4-2 نظریه موجی بودن نور................................................................................................158

10-4-3 نظریه کوانتمی بودن نور.............................................................................................158

10-5 تار نوری : .....................................................................................................................158

10-6 تضعیف : ......................................................................................................................159

فصل 11 : لایه TCP/IP چیست؟

11-1 TCP/IP) ( تی سی پی آی پی چیست ؟.................................................................161

11-2 TCP -Transmission Control Protocol IP- Internet: Protocol........................162

11-3 محاسن Packet : ....................................................................................................162

فهرست شکل ها :

شکل 1-1..............................................................................................................................................13

شکل 1-2...............................................................................................................................................16

شکل 1-3...............................................................................................................................................22

شکل 2-1..............................................................................................................................................27

شکل 2-2...............................................................................................................................................28

شکل 2-3...............................................................................................................................................28

شکل 2-4...............................................................................................................................................29

شکل 2-5...............................................................................................................................................30

شکل 2-6...............................................................................................................................................31

شکل 2-7...............................................................................................................................................32

شکل 3-1...............................................................................................................................................51

شکل 4-1...............................................................................................................................................70

شکل 5-1...............................................................................................................................................79

شکل 5-2...............................................................................................................................................80

شکل 6-1................................................................................................................................................84

شکل 6-2...............................................................................................................................................85

شکل 6-3...............................................................................................................................................86

شکل 6-4...............................................................................................................................................87

شکل 6-5...............................................................................................................................................88

شکل 6-6................................................................................................................................................89

شکل 6-7................................................................................................................................................90

شکل 6-8................................................................................................................................................91

شکل 6-9..................................................................................................................................................92

شکل 6-10...............................................................................................................................................93

شکل 6-11...............................................................................................................................................94

شکل 6-12...............................................................................................................................................95

شکل 6-13...............................................................................................................................................96

شکل 6-14...............................................................................................................................................97

شکل 6-15...............................................................................................................................................98

شکل 6-16...............................................................................................................................................99

شکل 6-17............................................................................................................................................100

شکل 6-18............................................................................................................................................101

شکل 6-19............................................................................................................................................102

شکل 6-20............................................................................................................................................103

شکل 6-21............................................................................................................................................104

شکل 6-22............................................................................................................................................105

شکل 6-23............................................................................................................................................106

شکل 6-24............................................................................................................................................107

شکل 6-25............................................................................................................................................108

شکل 6-26............................................................................................................................................110

شکل 6-27............................................................................................................................................111

شکل 6-28............................................................................................................................................113

شکل 6-29............................................................................................................................................114

شکل 6-30............................................................................................................................................114

شکل 6-31............................................................................................................................................115

شکل 6-32............................................................................................................................................116

شکل 6-33............................................................................................................................................116

شکل 6-34............................................................................................................................................117

شکل 6-35............................................................................................................................................117

شکل 6-36............................................................................................................................................118

شکل 6-37............................................................................................................................................118

شکل 6-38............................................................................................................................................119

شکل 6-39............................................................................................................................................119

شکل 6-40............................................................................................................................................120

شکل 6-41............................................................................................................................................120

شکل 6-42............................................................................................................................................121

شکل 6-43............................................................................................................................................121

شکل 6-44............................................................................................................................................122

شکل 6-45............................................................................................................................................123

شکل 6-46............................................................................................................................................124

شکل 6-47............................................................................................................................................135

شکل 11-1............................................................................................................................................171

فهرست جدول ها :

جدول 3-1.............................................................................................................................................53

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:43 ب.ظ

You expressed that effectively.
canada medication canadianpharmacyusa24h online pharmacies india canadian online pharmacies reviews aarp recommended canadian online pharmacies canadian online pharmacies online canadian discount pharmacies canadian rx world pharmacy canadian pharmacies-24h best canadian pharmacies online
دوشنبه 3 تیر 1398 10:14 ق.ظ

Wow lots of beneficial material!
cialis 20mg preis cf chinese cialis 50 mg preis cialis 20mg schweiz cialis generico en mexico how do cialis pills work free cialis cialis pills price each cost of cialis per pill cialis 20 mg best price generic cialis with dapoxetine
یکشنبه 2 تیر 1398 06:16 ب.ظ

With thanks. I value this.
5 mg cialis pharmacie en ligne india cialis 100mg cost rezeptfrei cialis apotheke cialis 100 mg 30 tablet brand cialis generic non 5 mg cialis generici cialis rezeptfrei viagra or cialis cheap cialis how to purchase cialis on line
جمعه 31 خرداد 1398 06:31 ب.ظ

Really many of fantastic info!
generic cialis levitra prescription doctor cialis ou trouver cialis sur le net cialis generika in deutschland kaufen when can i take another cialis we like it cialis price cialis for bph price cialis per pill weblink price cialis miglior cialis generico
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:04 ق.ظ

You made your point very nicely.!
achat cialis en suisse tadalafil 20mg cialis manufacturer coupon cialis authentique suisse 200 cialis coupon cialis 5 mg funziona order a sample of cialis cialis generico en mexico cialis coupon click now cialis from canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:32 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
acquisto online cialis cialis online deutschland female cialis no prescription purchasing cialis on the internet buy cheap cialis in uk achat cialis en suisse cialis online cialis prezzo in linea basso cialis tablets australia cialis generic availability
شنبه 25 خرداد 1398 01:52 ق.ظ

You said it very well.!
walgreens price for cialis buying cialis on internet the best site cialis tablets cialis patentablauf in deutschland cialis usa cost cialis kaufen bankberweisung cialis sale online cialis generika cialis 5mg billiger cialis coupons printable
جمعه 24 خرداد 1398 11:36 ق.ظ

Reliable content. Kudos!
cialis 30 day sample cialis pills in singapore precios cialis peru cialis mit grapefruitsaft cialis authentique suisse cialis generico cialis 20 mg cost cialis kaufen wo look here cialis order on line cialis side effects
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:57 ب.ظ

Incredible tons of beneficial information!
buying brand cialis online buy cialis online cheapest cialis arginine interactio cialis efficacit cialis daily cialis tablets generic low dose cialis acquisto online cialis prix de cialis wow cialis tadalafil 100mg
شنبه 18 خرداد 1398 02:58 ق.ظ

You have made your point.
cialis 5 mg schweiz cialis manufacturer coupon non 5 mg cialis generici cialis coupons printable effetti del cialis how do cialis pills work wow look it cialis mexico cialis canada on line buy cialis online legal female cialis no prescription
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:16 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
canada pharmacies order canadian prescriptions online order canadian prescriptions online online canadian pharmacy northwest pharmacies online canadian pharmacy viagra brand drugs for sale on internet online pharmacy canada canada pharmaceuticals online canada online pharmacies legitimate
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:33 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well.
no prescription cialis cheap achat cialis en suisse generic cialis at the pharmacy cialis 5mg prix comprar cialis 10 espa241a non 5 mg cialis generici i recommend cialis generico we recommend cialis info cialis 5 effetti collaterali generic cialis pro
سه شنبه 13 آذر 1397 04:08 ق.ظ

Wow quite a lot of beneficial facts.
we choice cialis uk free generic cialis cialis tadalafil online cialis online deutschland free cialis cialis herbs order a sample of cialis cialis uk next day cialis tablets we like it safe cheap cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:56 ب.ظ

You revealed this effectively.
cialis patent expiration cialis authentique suisse prescription doctor cialis cialis for sale south africa cialis rezeptfrei cialis cuantos mg hay how does cialis work buy original cialis 40 mg cialis what if i take cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:51 ق.ظ

Excellent forum posts. Thanks!
only now cialis 20 mg buy cialis cheap 10 mg what is cialis cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis cialis cipla best buy cialis generico postepay 40 mg cialis what if i take interactions for cialis cialis herbs
یکشنبه 11 آذر 1397 03:19 ب.ظ

Perfectly voiced without a doubt. !
buy cialis cilas cialis canada if a woman takes a mans cialis price cialis best viagra vs cialis cialis generic tadalafil buy cialis uk cialis rezeptfrei sterreich cialis price thailand
شنبه 10 آذر 1397 03:57 ب.ظ

Appreciate it! Plenty of material!

prices for cialis 50mg prezzo di cialis in bulgaria prescription doctor cialis ou trouver cialis sur le net cialis kaufen bankberweisung cialis australia org buying cialis in colombia cialis prezzo in linea basso legalidad de comprar cialis cialis therapie
جمعه 9 آذر 1397 03:52 ب.ظ

Good information. Thanks a lot.
cialis 5mg billiger wow cialis 20 cialis 5 mg para diabeticos cialis without a doctor's prescription prices on cialis 10 mg buy cialis sample pack india cialis 100mg cost cialis generika generic cialis tadalafil cialis rckenschmerzen
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:43 ب.ظ

Thanks. A lot of stuff!

buying brand cialis online cialis 5mg billiger we like it safe cheap cialis we choice cialis pfizer india we recommend cialis best buy look here cialis order on line we choice cialis uk cialis kamagra levitra generic cialis with dapoxetine click here to buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:46 ق.ظ

Fantastic data. With thanks.
cialis dosage amounts overnight cialis tadalafil cialis side effects 200 cialis coupon costo in farmacia cialis cialis professional yohimbe cialis wir preise when can i take another cialis viagra vs cialis vs levitra cialis coupons printable
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:12 ق.ظ

Information nicely considered..
cialis 5mg prix cialis dosage amounts buy cialis sample pack cialis 20 mg cost ou acheter du cialis pas cher prices for cialis 50mg cialis savings card we recommend cialis best buy cialis coupon opinioni cialis generico
جمعه 20 مهر 1397 01:27 ق.ظ

With thanks. Ample content!

generic levitra levitra prices buy generic levitra generic levitra levitra without a doctor prescription vardenafil buy levitra generic levitra generic generic levitra buy generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 02:24 ب.ظ

You mentioned this effectively.
cialis savings card cialis kaufen wo cialis qualitat cialis coupons cialis online cialis without a doctor's prescription buy cialis online nz buying brand cialis online cialis prezzo di mercato buy cialis online legal
یکشنبه 8 مهر 1397 09:17 ق.ظ

Lovely forum posts. Many thanks!
tadalafil interactions for cialis buying cialis in colombia cialis online holland cialis authentique suisse cialis great britain cialis savings card cialis online only here cialis pills prezzo di cialis in bulgaria
شنبه 7 مهر 1397 10:01 ق.ظ

Regards. A good amount of information!

cialis 5 mg buy cialis with 2 days delivery how to buy cialis online usa we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos purchasing cialis on the internet comprar cialis navarr buy online cialis 5mg venta cialis en espaa online prescriptions cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:48 ق.ظ

You actually said that exceptionally well.
side effects for cialis can i take cialis and ecstasy cialis dosage we like it safe cheap cialis generic cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg cialis sicuro in linea estudios de cialis genricos tesco price cialis safe site to buy cialis online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:43 ق.ظ

Incredible plenty of awesome tips.
buy viagra online from canada price for viagra buy cheap viagra pharmacy buy online where buy viagra uk buy generic sildenafil online where can i get viagra online viagra from usa pharmacy how to buy viagra uk online pharmacy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

You stated that exceptionally well!
cialis lilly tadalafi side effects for cialis link for you cialis price wow cialis tadalafil 100mg cialis canadian drugs cialis prezzo di mercato cialis online napol cialis australia org can i take cialis and ecstasy wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:04 ق.ظ

Whoa tons of good data!
how to get cheap viagra buying cheap viagra online buy viagra generic generic viagra online pharmacy viagra buy viagra pharmacy online viagra buy viagra uk next day delivery best buy viagra buy viagra next day delivery uk order cheap viagra viagra uk online
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:50 ب.ظ

You actually revealed this very well.
precios cialis peru cialis kamagra levitra cialis generico cialis in sconto weblink price cialis tadalafil tablets cialis kaufen cialis for sale south africa venta cialis en espaa cialis therapie
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه